Chat Zalo
ZALO
Gốm Bát Tràng
Bộ ấm chén Bát Tràng men hỏa biến nâu
Bộ ấm chén Bát Tràng men hỏa biến nâu
1,350,000 1,500,000

Bộ ấm chén Bát Tràng men hỏa biến nâu

Bộ ấm chén men hỏa biến hoa nở trong lòng chén
Bộ ấm chén men hỏa biến hoa nở trong lòng chén
1,350,000 1,500,000

Bộ ấm chén men hỏa biến hoa nở trong lòng chén

Bộ ấm chén dáng phượng hoàng, kẻ chỉ vàng kim
Bộ ấm chén dáng phượng hoàng, kẻ chỉ vàng kim
700,000

Bộ ấm chén dáng phượng hoàng, kẻ chỉ vàng kim

Bộ ấm chén men hỏa biến màu kem
Bộ ấm chén men hỏa biến màu kem
2,100,000

Bộ ấm chén men hỏa biến màu kem

Bộ ấm chén Bát Tràng men hỏa biến 
Bộ ấm chén Bát Tràng men hỏa biến 
1,350,000 1,500,000

Bộ ấm chén Bát Tràng men hỏa biến 

Bộ ấm chén Bát Tràng men hỏa biến xanh
Bộ ấm chén Bát Tràng men hỏa biến xanh
1,350,000 1,500,000

Bộ ấm chén Bát Tràng men hỏa biến xanh

Bộ ấm chén Bát Tràng men hỏa biến nở hoa trong lòng chén đầy đủ phụ kiện
Bộ ấm chén Bát Tràng men hỏa biến nở hoa trong lòng chén đầy đủ phụ kiện
1,800,000

Bộ ấm chén Bát Tràng men hỏa biến nở hoa trong lòng chén đầy đủ phụ kiện

Bộ ấm chén xanh ngọc
Bộ ấm chén xanh ngọc
1,710,000 1,900,000

Bộ ấm chén xanh ngọc

Bộ ấm chén tử sa đen đắp nổi trúc lòng xanh
Bộ ấm chén tử sa đen đắp nổi trúc lòng xanh
500,000

Bộ ấm chén tử sa đen đắp nổi trúc lòng xanh

Bộ ấm chén tử sa Bát Tràng
Bộ ấm chén tử sa Bát Tràng
700,000

Bộ ấm chén tử sa Bát Tràng

Bộ ấm chén men hỏa biến ngọc trai ngà
Bộ ấm chén men hỏa biến ngọc trai ngà
2,100,000

Bộ ấm chén men hỏa biến ngọc trai ngà

Bộ ấm chén men hỏa biến hổ phách
Bộ ấm chén men hỏa biến hổ phách
1,750,000

Bộ ấm chén men hỏa biến hổ phách

Ấm chén men hỏa biến lòng hoa mai
Ấm chén men hỏa biến lòng hoa mai
2,000,000

Ấm chén men hỏa biến lòng hoa mai

Bộ ấm chén rồng  thời nhà Lý dòng men xanh ngọc cổ
Bộ ấm chén rồng thời nhà Lý dòng men xanh ngọc cổ
1,400,000

Bộ ấm chén rồng thời nhà Lý dòng men xanh ngọc cổ

Bộ ấm chén Long Quy bọc đồng
Bộ ấm chén Long Quy bọc đồng
3,480,000

Bộ ấm chén Long Quy bọc đồng

Bộ ấm chén tử sa đắp nổi hoa mai in logo theo yêu cầu
Bộ ấm chén tử sa đắp nổi hoa mai in logo theo yêu cầu
0

Bộ ấm chén tử sa đắp nổi hoa mai in logo theo yêu cầu

Bộ ấm chén rồng bọc đồng đắp nổi
Bộ ấm chén rồng bọc đồng đắp nổi
3,500,000

Bộ ấm chén rồng bọc đồng đắp nổi

Ấm chén men rạn của nghệ nhân Tô Thanh Sơn
Ấm chén men rạn của nghệ nhân Tô Thanh Sơn
550,000

Ấm chén men rạn của nghệ nhân Tô Thanh Sơn

Men hoa biến của nghệ nhân Tô Thanh Sơn
Men hoa biến của nghệ nhân Tô Thanh Sơn
1,500,000

Men hoa biến của nghệ nhân Tô Thanh Sơn

Bộ ấm chén Nhật men rạn bọc đồng gốm sứ Bát Tràng
Bộ ấm chén Nhật men rạn bọc đồng gốm sứ Bát Tràng
850,000

Bộ ấm chén Nhật men rạn bọc đồng gốm sứ Bát Tràng