Chat Zalo
ZALO
Gốm Bát Tràng
Bộ ấm chén me hỏa biến xám cao cấp
Bộ ấm chén me hỏa biến xám cao cấp
1,350,000

Bộ ấm chén me hỏa biến xám cao cấp

Bộ ấm chén tử sa đen Bát Tràng
Bộ ấm chén tử sa đen Bát Tràng
750,000

Bộ ấm chén tử sa đen Bát Tràng

Bộ ấm chén tử sa đỏ Bát Tràng khay đắp nổi cảnh hoa sen
Bộ ấm chén tử sa đỏ Bát Tràng khay đắp nổi cảnh hoa sen
600,000

Bộ ấm chén tử sa đỏ Bát Tràng khay đắp nổi cảnh hoa sen

Bộ ấm chén Bát Tràng men hỏa biến mật ong
Bộ ấm chén Bát Tràng men hỏa biến mật ong
1,300,000

Bộ ấm chén Bát Tràng men hỏa biến mật ong

Bộ ấm chén Bát Tràng xanh ngọc bích
Bộ ấm chén Bát Tràng xanh ngọc bích
1,100,000

Bộ ấm chén Bát Tràng xanh ngọc bích

Bộ ấm chén men hỏa biến Bát Tràng mẫu A11
Bộ ấm chén men hỏa biến Bát Tràng mẫu A11
1,000,000

Bộ ấm chén men hỏa biến Bát Tràng mẫu A11

Bộ ấm chén men hỏa biến Bát Tràng lòng chén trắng
Bộ ấm chén men hỏa biến Bát Tràng lòng chén trắng
1,100,000

Bộ ấm chén men hỏa biến Bát Tràng lòng chén trắng

Bộ ấm chén Bát Tràng men hỏa biến nâu
Bộ ấm chén Bát Tràng men hỏa biến nâu
980,000

Bộ ấm chén Bát Tràng men hỏa biến nâu

Bộ ấm chén men hỏa biến hoa nở trong lòng chén
Bộ ấm chén men hỏa biến hoa nở trong lòng chén
980,000

Bộ ấm chén men hỏa biến hoa nở trong lòng chén

Bộ ấm chén dáng phượng hoàng, kẻ chỉ vàng kim
Bộ ấm chén dáng phượng hoàng, kẻ chỉ vàng kim
650,000

Bộ ấm chén dáng phượng hoàng, kẻ chỉ vàng kim

Bộ ấm chén men hỏa biến màu kem
Bộ ấm chén men hỏa biến màu kem
900,000 1,000,000

Bộ ấm chén men hỏa biến màu kem

Bộ ấm chén Bát Tràng men hỏa biến 
Bộ ấm chén Bát Tràng men hỏa biến 
900,000 1,000,000

Bộ ấm chén Bát Tràng men hỏa biến 

Bộ ấm chén Bát Tràng men hỏa biến xanh
Bộ ấm chén Bát Tràng men hỏa biến xanh
900,000 1,000,000

Bộ ấm chén Bát Tràng men hỏa biến xanh

Bộ ấm chén Bát Tràng men hỏa biến nở hoa trong lòng chén đầy đủ phụ kiện
Bộ ấm chén Bát Tràng men hỏa biến nở hoa trong lòng chén đầy đủ phụ kiện
1,300,000

Bộ ấm chén Bát Tràng men hỏa biến nở hoa trong lòng chén đầy đủ phụ kiện

Bộ ấm chén xanh ngọc
Bộ ấm chén xanh ngọc
1,200,000

Bộ ấm chén xanh ngọc

Bộ ấm chén tử sa đen đắp nổi trúc lòng xanh
Bộ ấm chén tử sa đen đắp nổi trúc lòng xanh
550,000

Bộ ấm chén tử sa đen đắp nổi trúc lòng xanh

Bộ ấm chén tử sa Bát Tràng
Bộ ấm chén tử sa Bát Tràng
300,000

Bộ ấm chén tử sa Bát Tràng

Bộ ấm chén men hỏa biến ngọc trai ngà
Bộ ấm chén men hỏa biến ngọc trai ngà
1,200,000

Bộ ấm chén men hỏa biến ngọc trai ngà

Bộ ấm chén men hỏa biến hổ phách
Bộ ấm chén men hỏa biến hổ phách
1,200,000

Bộ ấm chén men hỏa biến hổ phách

Ấm chén men hỏa biến lòng hoa mai
Ấm chén men hỏa biến lòng hoa mai
1,200,000

Ấm chén men hỏa biến lòng hoa mai