Bộ ấm chén men hỏa biến ngọc trai ngà
Bộ ấm chén men hỏa biến ngọc trai ngà
1,390,000

Bộ ấm chén men hỏa biến ngọc trai ngà

Bộ ấm chén men hỏa biến hổ phách
Bộ ấm chén men hỏa biến hổ phách
1,450,000

Bộ ấm chén men hỏa biến hổ phách

Ấm chén men hỏa biến lòng hoa mai
Ấm chén men hỏa biến lòng hoa mai
1,200,000

Ấm chén men hỏa biến lòng hoa mai

Bộ ấm chén rồng  thời nhà Lý dòng men xanh ngọc cổ
Bộ ấm chén rồng thời nhà Lý dòng men xanh ngọc cổ
890,000

Bộ ấm chén rồng thời nhà Lý dòng men xanh ngọc cổ

Bộ ấm chén Long Quy bọc đồng
Bộ ấm chén Long Quy bọc đồng
3,780,000 4,200,000

Bộ ấm chén Long Quy bọc đồng

Bộ ấm chén tử sa đắp cành trúc in logo theo yêu cầu
Bộ ấm chén tử sa đắp cành trúc in logo theo yêu cầu
0

Bộ ấm chén tử sa đắp cành trúc in logo theo yêu cầu

Bộ ấm chén rồng bọc đồng đắp nổi
Bộ ấm chén rồng bọc đồng đắp nổi
3,500,000

Bộ ấm chén rồng bọc đồng đắp nổi

Ấm chén men rạn của nghệ nhân Tô Thanh Sơn
Ấm chén men rạn của nghệ nhân Tô Thanh Sơn
550,000

Ấm chén men rạn của nghệ nhân Tô Thanh Sơn

Men hoa biến của nghệ nhân Tô Thanh Sơn
Men hoa biến của nghệ nhân Tô Thanh Sơn
1,250,000

Men hoa biến của nghệ nhân Tô Thanh Sơn

Bộ ấm chén Nhật men rạn bọc đồng gốm sứ Bát Tràng
Bộ ấm chén Nhật men rạn bọc đồng gốm sứ Bát Tràng
680,000 850,000

Bộ ấm chén Nhật men rạn bọc đồng gốm sứ Bát Tràng

Ấm chén trà con trâu Bát tràng
Ấm chén trà con trâu Bát tràng
329,000

Ấm chén trà con trâu Bát tràng

Bộ ấm trúc lâm thất hiền bọc đồng
Bộ ấm trúc lâm thất hiền bọc đồng
1,350,000 1,500,000

Bộ ấm trúc lâm thất hiền bọc đồng

Bộ ấm chén men hỏa biến, men ngân hà, men thiên mụ
Bộ ấm chén men hỏa biến, men ngân hà, men thiên mụ
1,400,000

Bộ ấm chén men hỏa biến, men ngân hà, men thiên mụ

Bộ ấm chén men hỏa biến chuồn chuồn
Bộ ấm chén men hỏa biến chuồn chuồn
980,000

Bộ ấm chén men hỏa biến chuồn chuồn

Bộ ấm chén men hỏa biến nâu
Bộ ấm chén men hỏa biến nâu
1,400,000

Bộ ấm chén men hỏa biến nâu

Ấm chén cá chép hóa rồng
Ấm chén cá chép hóa rồng
3,280,000

Ấm chén cá chép hóa rồng

Bộ ấm chén 12 con giáp
Bộ ấm chén 12 con giáp
6,100,000

Bộ ấm chén 12 con giáp

Bộ ấm chén vẽ trúc lâm thất hiền
Bộ ấm chén vẽ trúc lâm thất hiền
590,000

Bộ ấm chén vẽ trúc lâm thất hiền

Bộ ấm chén song long chầu nguyệt
Bộ ấm chén song long chầu nguyệt
3,500,000

Bộ ấm chén song long chầu nguyệt