Chum sành vẽ tài lộc Bát Tràng
Chum sành vẽ tài lộc Bát Tràng
260,000

Chum sành vẽ tài lộc Bát Tràng

Chum sành ngâm rượu Bát Tràng
Chum sành ngâm rượu Bát Tràng
290,000

Chum sành ngâm rượu Bát Tràng

Vò ngâm rượu vẽ sơn thủy
Vò ngâm rượu vẽ sơn thủy
360,000

Vò ngâm rượu vẽ sơn thủy

Vò ngâm rượu vẽ chim công
Vò ngâm rượu vẽ chim công
360,000

Vò ngâm rượu vẽ chim công

Bình ngâm rượu vẽ bách hạc quần tùng
Bình ngâm rượu vẽ bách hạc quần tùng
1,400,000

Bình ngâm rượu vẽ bách hạc quần tùng

Bình ngâm rượu vẽ tùng hươu
Bình ngâm rượu vẽ tùng hươu
2,100,000

Bình ngâm rượu vẽ tùng hươu