Chat Zalo
ZALO
Gốm Bát Tràng
Bộ bát đĩa 24 món, hoạ tiết hoa dây cổ
Bộ bát đĩa 24 món, hoạ tiết hoa dây cổ
2,100,000

Bộ bát đĩa 24 món, hoạ tiết hoa dây cổ

Bộ đồ ăn vẽ trúc
Bộ đồ ăn vẽ trúc
1,900,000

Bộ đồ ăn vẽ trúc

Bộ bát đĩa men hỏa biến, xanh thiên thanh Bát Tràng.
Bộ bát đĩa men hỏa biến, xanh thiên thanh Bát Tràng.
1,250,000

Bộ bát đĩa men hỏa biến, xanh thiên thanh Bát Tràng.

Bộ đồ ăn Bát Tràng vẽ hoa sen 15 món
Bộ đồ ăn Bát Tràng vẽ hoa sen 15 món
1,400,000

Bộ đồ ăn Bát Tràng vẽ hoa sen 15 món

Bộ đồ ăn Bát Tràng hoa mặt trời vẽ sen
Bộ đồ ăn Bát Tràng hoa mặt trời vẽ sen
1,500,000

Bộ đồ ăn Bát Tràng hoa mặt trời vẽ sen

Bộ đồ ăn Bát Tràng vẽ hoa sen 5 người ăn
Bộ đồ ăn Bát Tràng vẽ hoa sen 5 người ăn
1,800,000

Bộ đồ ăn Bát Tràng vẽ hoa sen 5 người ăn

Bộ đồ ăn men kem vẽ hoa trúc chuồn chuồn
Bộ đồ ăn men kem vẽ hoa trúc chuồn chuồn
1,710,000 1,900,000

Bộ đồ ăn men kem vẽ hoa trúc chuồn chuồn

Bộ đồ ăn men kem vẽ búp sen xanh 
Bộ đồ ăn men kem vẽ búp sen xanh 
2,350,000

Bộ đồ ăn men kem vẽ búp sen xanh 

Bộ đồ ăn Bát Tràng men kem vẽ hoa đào xanh
Bộ đồ ăn Bát Tràng men kem vẽ hoa đào xanh
1,450,000

Bộ đồ ăn Bát Tràng men kem vẽ hoa đào xanh

Bộ đồ ăn men kem vẽ hoa sen
Bộ đồ ăn men kem vẽ hoa sen
1,350,000

Bộ đồ ăn men kem vẽ hoa sen

Bộ đồ ăn Bát Tràng hoạ tiết chuồn khoai đen
Bộ đồ ăn Bát Tràng hoạ tiết chuồn khoai đen
1,620,000 1,800,000

Bộ đồ ăn Bát Tràng hoạ tiết chuồn khoai đen

Bộ đồ ăn Bát Tràng hoa mặt trời vẽ hoa sen men lam
Bộ đồ ăn Bát Tràng hoa mặt trời vẽ hoa sen men lam
0

Bộ đồ ăn Bát Tràng hoa mặt trời vẽ hoa sen men lam

Bộ đồ ăn Bát Tràng hoa mặt trời vẽ hoa đồng tiền
Bộ đồ ăn Bát Tràng hoa mặt trời vẽ hoa đồng tiền
1,750,000

Bộ đồ ăn Bát Tràng hoa mặt trời vẽ hoa đồng tiền

Bộ đồ ăn Bát Tràng hoạ tiết bèo cổ men xanh
Bộ đồ ăn Bát Tràng hoạ tiết bèo cổ men xanh
1,900,000

Bộ đồ ăn Bát Tràng hoạ tiết bèo cổ men xanh

Đồ ăn Bát Tràng hoa mặt trời vẽ bông hoa
Đồ ăn Bát Tràng hoa mặt trời vẽ bông hoa
1,450,000

Đồ ăn Bát Tràng hoa mặt trời vẽ bông hoa

Bộ đồ ăn Bát Tràng hoa mặt trời, men xanh 6 người
Bộ đồ ăn Bát Tràng hoa mặt trời, men xanh 6 người
1,380,000

Bộ đồ ăn Bát Tràng hoa mặt trời, men xanh 6 người

Bộ đồ ăn Bát Tràng vẽ hoa bồ công anh
Bộ đồ ăn Bát Tràng vẽ hoa bồ công anh
1,900,000

Bộ đồ ăn Bát Tràng vẽ hoa bồ công anh

Bộ đồ ăn Bát Tràng vẽ  cảnh hoa đào 10 người 23 sản phẩm
Bộ đồ ăn Bát Tràng vẽ cảnh hoa đào 10 người 23 sản phẩm
1,650,000

Bộ đồ ăn Bát Tràng vẽ cảnh hoa đào 10 người 23 sản phẩm

Bộ đồ ăn Bát Tràng vẽ chuồn chuồn
Bộ đồ ăn Bát Tràng vẽ chuồn chuồn
1,100,000

Bộ đồ ăn Bát Tràng vẽ chuồn chuồn

Bộ đồ ăn vẽ vàng kim Bát Tràng
Bộ đồ ăn vẽ vàng kim Bát Tràng
2,100,000

Bộ đồ ăn vẽ vàng kim Bát Tràng