Lộc bình bách hạc quần tùng men ngọc
Lộc bình bách hạc quần tùng men ngọc
6,200,000

Lộc bình bách hạc quần tùng men ngọc

Lộc bình tứ quý men lam 1m25
Lộc bình tứ quý men lam 1m25
5,200,000

Lộc bình tứ quý men lam 1m25

Lộc bình ngũ phúc vẽ vàng
Lộc bình ngũ phúc vẽ vàng
14,600,000

Lộc bình ngũ phúc vẽ vàng

Lộc bình tài lộc vẽ vàng cao 1m4
Lộc bình tài lộc vẽ vàng cao 1m4
14,600,000

Lộc bình tài lộc vẽ vàng cao 1m4

Mai bình tích lộc thuận buồm xuôi gió
Mai bình tích lộc thuận buồm xuôi gió
5,800,000

Mai bình tích lộc thuận buồm xuôi gió