Chat Zalo
ZALO
Gốm Bát Tràng
Tiểu lộc bình vẽ tùng hươu cao 60cm
Tiểu lộc bình vẽ tùng hươu cao 60cm
2,200,000

Tiểu lộc bình vẽ tùng hươu cao 60cm

Tiểu lộc bình men lam vẽ chim trĩ hoa đào cao 60cm
Tiểu lộc bình men lam vẽ chim trĩ hoa đào cao 60cm
2,300,000

Tiểu lộc bình men lam vẽ chim trĩ hoa đào cao 60cm

Tiểu lộc bình vẽ Lý Ngư Vọng Nguyệt cao 60cm
Tiểu lộc bình vẽ Lý Ngư Vọng Nguyệt cao 60cm
2,300,000

Tiểu lộc bình vẽ Lý Ngư Vọng Nguyệt cao 60cm

Tiểu lộc bình Sen Hạc vẽ vàng kim cao 60cm
Tiểu lộc bình Sen Hạc vẽ vàng kim cao 60cm
4,200,000

Tiểu lộc bình Sen Hạc vẽ vàng kim cao 60cm

Lộc bình vẽ cành Tùng Chùa men lam cổ
Lộc bình vẽ cành Tùng Chùa men lam cổ
3,360,000 4,200,000

Lộc bình vẽ cành Tùng Chùa men lam cổ

Lộc bình Phúc Đức men vàng
Lộc bình Phúc Đức men vàng
6,400,000 8,000,000

Lộc bình Phúc Đức men vàng

Lộc bình Sơn Thủy Hữu Tình men lam vẽ kỹ
Lộc bình Sơn Thủy Hữu Tình men lam vẽ kỹ
6,400,000 8,000,000

Lộc bình Sơn Thủy Hữu Tình men lam vẽ kỹ

Lộc bình Tùng Công men rạn
Lộc bình Tùng Công men rạn
4,000,000 5,000,000

Lộc bình Tùng Công men rạn

Lộc bình Bách Hạc Quần Tùng men rạn
Lộc bình Bách Hạc Quần Tùng men rạn
4,000,000 5,000,000

Lộc bình Bách Hạc Quần Tùng men rạn

Lộc bình Phúc Đức men rạn
Lộc bình Phúc Đức men rạn
3,600,000 4,500,000

Lộc bình Phúc Đức men rạn

Lộc bình bách hạc quần tùng men ngọc
Lộc bình bách hạc quần tùng men ngọc
4,960,000 6,200,000

Lộc bình bách hạc quần tùng men ngọc

Lộc bình tứ quý men lam 1m25
Lộc bình tứ quý men lam 1m25
4,160,000 5,200,000

Lộc bình tứ quý men lam 1m25

Tiểu lộc bình vẽ tùng hươu
Tiểu lộc bình vẽ tùng hươu
1,360,000 1,700,000

Tiểu lộc bình vẽ tùng hươu

Lọ Lộc Bình Đắp Nổi - Cá Chép Vượt Vũ Môn Hóa Rồng
Lọ Lộc Bình Đắp Nổi - Cá Chép Vượt Vũ Môn Hóa Rồng
1,440,000 1,800,000

Lọ Lộc Bình Đắp Nổi - Cá Chép Vượt Vũ Môn Hóa Rồng

Lộc bình vẽ Cá Chép Trông Trăng men lam
Lộc bình vẽ Cá Chép Trông Trăng men lam
1,440,000 1,800,000

Lộc bình vẽ Cá Chép Trông Trăng men lam

Lộc bình vẽ cảnh Đào Sen men lam
Lộc bình vẽ cảnh Đào Sen men lam
1,440,000 1,800,000

Lộc bình vẽ cảnh Đào Sen men lam

Tiểu lộc bình vẽ Tùng Công men lam cao 52cm
Tiểu lộc bình vẽ Tùng Công men lam cao 52cm
1,360,000 1,700,000

Tiểu lộc bình vẽ Tùng Công men lam cao 52cm

Lộc bình vẽ Cá Chép Hoa Sen cao 52cm
Lộc bình vẽ Cá Chép Hoa Sen cao 52cm
1,360,000 1,700,000

Lộc bình vẽ Cá Chép Hoa Sen cao 52cm

Lộc bình vẽ Kính Lão Đắc Thọ men lam cao 52cm
Lộc bình vẽ Kính Lão Đắc Thọ men lam cao 52cm
1,440,000 1,800,000

Lộc bình vẽ Kính Lão Đắc Thọ men lam cao 52cm

Lộc bình vẽ Phúc mãn đường cao 52cm
Lộc bình vẽ Phúc mãn đường cao 52cm
1,440,000 1,800,000

Lộc bình vẽ Phúc mãn đường cao 52cm