Lộc bình vẽ cành Tùng Chùa men lam cổ
Lộc bình vẽ cành Tùng Chùa men lam cổ
4,200,000

Lộc bình vẽ cành Tùng Chùa men lam cổ

Lộc bình Phúc Đức men vàng
Lộc bình Phúc Đức men vàng
7,200,000 8,000,000

Lộc bình Phúc Đức men vàng

Lộc bình Sơn Thủy Hữu Tình men lam vẽ kỹ
Lộc bình Sơn Thủy Hữu Tình men lam vẽ kỹ
7,200,000 8,000,000

Lộc bình Sơn Thủy Hữu Tình men lam vẽ kỹ

Lộc bình Tùng Công men rạn
Lộc bình Tùng Công men rạn
4,500,000 5,000,000

Lộc bình Tùng Công men rạn

Lộc bình Bách Hạc Quần Tùng men rạn
Lộc bình Bách Hạc Quần Tùng men rạn
4,500,000 5,000,000

Lộc bình Bách Hạc Quần Tùng men rạn

Lộc bình Phúc Đức men rạn
Lộc bình Phúc Đức men rạn
4,500,000

Lộc bình Phúc Đức men rạn

Lộc bình bách hạc quần tùng men ngọc
Lộc bình bách hạc quần tùng men ngọc
6,200,000

Lộc bình bách hạc quần tùng men ngọc

Lộc bình tứ quý men lam 1m25
Lộc bình tứ quý men lam 1m25
5,200,000

Lộc bình tứ quý men lam 1m25

Lộc bình ngũ phúc vẽ vàng
Lộc bình ngũ phúc vẽ vàng
14,600,000

Lộc bình ngũ phúc vẽ vàng

Lộc bình tài lộc vẽ vàng cao 1m4
Lộc bình tài lộc vẽ vàng cao 1m4
14,600,000

Lộc bình tài lộc vẽ vàng cao 1m4