Bình Hút Lộc Vẽ Phúc Lộc Thọ Men Lam
Bình Hút Lộc Vẽ Phúc Lộc Thọ Men Lam
1,790,000

Bình Hút Lộc Vẽ Phúc Lộc Thọ Men Lam

Bình Hút Lộc Vẽ Hoa Sen Men Lam Cổ
Bình Hút Lộc Vẽ Hoa Sen Men Lam Cổ
1,200,000

Bình Hút Lộc Vẽ Hoa Sen Men Lam Cổ

Bộ ấm chén Hoàng Cung xanh ngọc
Bộ ấm chén Hoàng Cung xanh ngọc
790,000

Bộ ấm chén Hoàng Cung xanh ngọc

Bộ ấm chén xanh ngọc
Bộ ấm chén xanh ngọc
1,575,000 1,750,000

Bộ ấm chén xanh ngọc

Chum sành vẽ tài lộc Bát Tràng
Chum sành vẽ tài lộc Bát Tràng
260,000

Chum sành vẽ tài lộc Bát Tràng

Chum sành ngâm rượu Bát Tràng
Chum sành ngâm rượu Bát Tràng
290,000

Chum sành ngâm rượu Bát Tràng

Vò ngâm rượu vẽ sơn thủy
Vò ngâm rượu vẽ sơn thủy
360,000

Vò ngâm rượu vẽ sơn thủy

Vò ngâm rượu vẽ chim công
Vò ngâm rượu vẽ chim công
360,000

Vò ngâm rượu vẽ chim công

Bộ ấm chén tử sa Bát Tràng
Bộ ấm chén tử sa Bát Tràng
675,000 750,000

Bộ ấm chén tử sa Bát Tràng

Bộ ấm chén men hỏa biến hoa nở trong lòng chén
Bộ ấm chén men hỏa biến hoa nở trong lòng chén
1,800,000 2,000,000

Bộ ấm chén men hỏa biến hoa nở trong lòng chén

Bộ đồ ăn Bát Tràng men xanh
Bộ đồ ăn Bát Tràng men xanh
1,290,000

Bộ đồ ăn Bát Tràng men xanh

Bộ đồ ăn Bát Tràng vẽ hoa sen
Bộ đồ ăn Bát Tràng vẽ hoa sen
960,000

Bộ đồ ăn Bát Tràng vẽ hoa sen

Bộ đồ ăn Bát Tràng vẽ hoa đào
Bộ đồ ăn Bát Tràng vẽ hoa đào
990,000

Bộ đồ ăn Bát Tràng vẽ hoa đào

Bộ đồ ăn Bát Tràng vẽ hoa đào men xanh cổ
Bộ đồ ăn Bát Tràng vẽ hoa đào men xanh cổ
0

Bộ đồ ăn Bát Tràng vẽ hoa đào men xanh cổ

Bộ đồ ăn cá đàn gốm sứ Bát Tràng cao cấp
Bộ đồ ăn cá đàn gốm sứ Bát Tràng cao cấp
3,780,000

Bộ đồ ăn cá đàn gốm sứ Bát Tràng cao cấp

Bộ đồ ăn Bát Tràng màu đen
Bộ đồ ăn Bát Tràng màu đen
3,550,000

Bộ đồ ăn Bát Tràng màu đen

Bộ đồ ăn Bát Tràng vẽ hoa tầm xuân xanh
Bộ đồ ăn Bát Tràng vẽ hoa tầm xuân xanh
2,850,000

Bộ đồ ăn Bát Tràng vẽ hoa tầm xuân xanh

Bộ đồ ăn Bát Tràng màu nâu
Bộ đồ ăn Bát Tràng màu nâu
1,680,000

Bộ đồ ăn Bát Tràng màu nâu

Bình ngâm rượu vẽ bách hạc quần tùng
Bình ngâm rượu vẽ bách hạc quần tùng
1,400,000

Bình ngâm rượu vẽ bách hạc quần tùng

Bình ngâm rượu vẽ tùng hươu
Bình ngâm rượu vẽ tùng hươu
2,100,000

Bình ngâm rượu vẽ tùng hươu