Chat Zalo
ZALO
Gốm Bát Tràng - Tinh hoa gốm Việt
Bình hút tài lộc Cá Chép Trông Trăng
Bình hút tài lộc Cá Chép Trông Trăng
1,500,000

Bình hút tài lộc Cá Chép Trông Trăng

Bình hút tài lộc Chim Công Hoa Ngọc Lan vẽ vàng
Bình hút tài lộc Chim Công Hoa Ngọc Lan vẽ vàng
1,500,000

Bình hút tài lộc Chim Công Hoa Ngọc Lan vẽ vàng

Bình hút tài lộc Thuận Buồm Xuôi Gió vẽ vàng
Bình hút tài lộc Thuận Buồm Xuôi Gió vẽ vàng
1,300,000

Bình hút tài lộc Thuận Buồm Xuôi Gió vẽ vàng

Bình hút tài lộc Mã Đáo Thành Công vẽ vàng
Bình hút tài lộc Mã Đáo Thành Công vẽ vàng
1,300,000

Bình hút tài lộc Mã Đáo Thành Công vẽ vàng

Bình hút tài lộc chữ Tài Lộc vẽ vàng
Bình hút tài lộc chữ Tài Lộc vẽ vàng
1,600,000

Bình hút tài lộc chữ Tài Lộc vẽ vàng

Bình hút tài lộc Phúc Đức vẽ vàng
Bình hút tài lộc Phúc Đức vẽ vàng
2,000,000

Bình hút tài lộc Phúc Đức vẽ vàng

Bộ ấm chén me hỏa biến xám cao cấp
Bộ ấm chén me hỏa biến xám cao cấp
1,350,000

Bộ ấm chén me hỏa biến xám cao cấp

Bộ ấm chén tử sa đen Bát Tràng
Bộ ấm chén tử sa đen Bát Tràng
750,000

Bộ ấm chén tử sa đen Bát Tràng

Bộ ấm chén tử sa đỏ Bát Tràng khay đắp nổi cảnh hoa sen
Bộ ấm chén tử sa đỏ Bát Tràng khay đắp nổi cảnh hoa sen
600,000

Bộ ấm chén tử sa đỏ Bát Tràng khay đắp nổi cảnh hoa sen

Bộ ấm chén Bát Tràng men hỏa biến mật ong
Bộ ấm chén Bát Tràng men hỏa biến mật ong
1,300,000

Bộ ấm chén Bát Tràng men hỏa biến mật ong

Bộ ấm chén Bát Tràng xanh ngọc bích
Bộ ấm chén Bát Tràng xanh ngọc bích
1,100,000

Bộ ấm chén Bát Tràng xanh ngọc bích

Bộ bát đĩa 24 món, hoạ tiết hoa dây cổ
Bộ bát đĩa 24 món, hoạ tiết hoa dây cổ
2,100,000

Bộ bát đĩa 24 món, hoạ tiết hoa dây cổ

Bộ đồ ăn vẽ trúc
Bộ đồ ăn vẽ trúc
1,900,000

Bộ đồ ăn vẽ trúc

Bộ bát đĩa men hỏa biến, xanh thiên thanh Bát Tràng.
Bộ bát đĩa men hỏa biến, xanh thiên thanh Bát Tràng.
1,250,000

Bộ bát đĩa men hỏa biến, xanh thiên thanh Bát Tràng.

Bộ đồ ăn Bát Tràng vẽ hoa sen 15 món
Bộ đồ ăn Bát Tràng vẽ hoa sen 15 món
1,400,000

Bộ đồ ăn Bát Tràng vẽ hoa sen 15 món

Bộ đồ ăn Bát Tràng hoa mặt trời vẽ sen
Bộ đồ ăn Bát Tràng hoa mặt trời vẽ sen
1,500,000

Bộ đồ ăn Bát Tràng hoa mặt trời vẽ sen

Bộ đồ ăn Bát Tràng vẽ hoa sen 5 người ăn
Bộ đồ ăn Bát Tràng vẽ hoa sen 5 người ăn
1,800,000

Bộ đồ ăn Bát Tràng vẽ hoa sen 5 người ăn

Bộ ấm chén men hỏa biến Bát Tràng mẫu A11
Bộ ấm chén men hỏa biến Bát Tràng mẫu A11
1,000,000

Bộ ấm chén men hỏa biến Bát Tràng mẫu A11

Bộ ấm chén men hỏa biến Bát Tràng lòng chén trắng
Bộ ấm chén men hỏa biến Bát Tràng lòng chén trắng
1,100,000

Bộ ấm chén men hỏa biến Bát Tràng lòng chén trắng

Bộ ấm chén Bát Tràng men hỏa biến nâu
Bộ ấm chén Bát Tràng men hỏa biến nâu
980,000

Bộ ấm chén Bát Tràng men hỏa biến nâu